Sunday, August 20, 2017

Contoh Paragraf Persuasi Singkat

Contoh Paragraf Persuasi - Perumpamaan Perenggan: Definisi, Ciri, Jenis dan Contoh Perumpamaan Perenggan - Jika dikelompokkan mengikut tujuan, perenggan dibahagikan kepada beberapa jenis, termasuk perenggan naratif, perenggan naratif, perenggan perenggan, dan perenggan persuasi. Memandangkan jenis perenggan yang telah kami pelajari selesai, artikel ini akan membincangkan perenggan persuasi.


Apakah perenggan pujukan? Persuasi atau yang dipanggil persuasif berasal dari perkataan Inggeris, Persuade yang bermaksud menjemput, meyakinkan, atau memerintahkan. Oleh itu, apabila dilihat Contoh Paragraf Persuasi dari maksudnya, perenggan persuasi adalah perenggan yang bertujuan untuk menjemput, menyuruh, atau meyakinkan para pembaca untuk melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh penulis.


Kertas ini bersifat subjektif kerana ia semata-mata pandangan peribadi pengarang sesuatu topik. Kerana tujuannya dijemput, Contoh Paragraf Persuasi tidak jarang dalam ayat ini sering dijumpai data sokongan untuk memperkuat penulisan, sehingga pembaca tidak teragak-agak untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis.


Tujuan perenggan ini adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca untuk mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan penulis dalam perenggan. Untuk mencapai matlamat ini, perenggan pujukan http://www.kumpulan-contoh.com/2016/04/contoh-paragraf-persuasi.html mesti disertakan dengan bukti yang kuat dan data sokongan. Dalam perenggan pujukan terdapat banyak kata yang mengundang seperti "datang", "biarkan", dan "melakukannya". Perenggan ini sering dijumpai dalam pengiklanan, himbaun atau propaganda dalam media massa.

No comments:

Post a Comment